•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Návštevnosť

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 272)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
58/2024 Dodávanie vody z verejného vodovodu Odb.: Tibor Tóth
Dod.: Obec Stará Bašta
0 €
23 24 01 Nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
33/2024 Nájom hrobového miesta Odb.: Šarolta Medveová
Dod.: Obec Stará Bašta
7 €
5190065000 Úrazové poistenie UoZ počas projektu Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
57 €
24/31/054/300 Podpora udržania pracovných návykov - PUPN 2 Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: ÚPSVaR
0 €
57 Dodávanie vody z verejného vodovodu Odb.: Barnabáš Berki
Dod.: Obec Stará Bašta
0 €
56 Dodávanie vody z verejného vodovodu Odb.: Csaba Baranyi
Dod.: Obec Stará Bašta
0 €
5190064952 Úrazové poistenie UoZ počas projektu Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
28.50 €
24/31/054/32 Úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: ÚPSVaR
42.90 €
2/2024 Podielanie na prevádzke karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci
180 €
RD 2/2023 Úprava vzťahu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom vo veci vykonávania zberu, prepravy a zabezpečenia zhodnotenia/zneškodnenia záujmových oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu atď. Odb.: OBEC STARÁ BAŠTA
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
01/2023 RD Úprava resp. zmeny niektorých ustanovení a príloh Zmluvy o poskytnutí služby č. 482301 Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
12/2023 Audítorské služby Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Ing. Katarína Karczagová
576 €
001 Poistenie Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: UNIQA poisťovňa, a.s.
467.81 €
15280235 Dodatok ktorým upravujú a menia Zmluvu o poskytovaní verejne dostupných služieb Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
882.96 €
0/2023 Záväzok Poskytovateľa priebežne poskytovať Nadobúdateľovi najnovšie aktualizácie Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
90 €
23/31/010/55 Záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: ÚPSVaR
0 €
68/011/23 Poskytnutie úveru bankou klientovi Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
38 744.38 €
RD 01/2023 Oprava článku II "Práv a povinnosti úradu " Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: ÚPSVaR
0 €
IROP-CLLD-Z799-512-001-005 Úprava práv a povinností medzi MAS a užívateľompri poskytnutí príspevku zo strany MAS Užívateľovi na Realizáciu Projektu Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: M.A.S. Cerovina, o.z.
42 963.60 €
Generované portálom Uradne.sk

2020

1 2

2019

1 2

2018

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár