•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Návštevnosť

Kontakty

Toto webové sídlo www.starabasta.sk spravuje Obec Stará Bašta je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Stará Bašta

Adresa:
Obecný úrad Stará Bašta
Stará Bašta 97
980 34 Nová Bašta

IČO:  00649716

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Rimavská Sobota
Región: Medveš
Chránené územie: Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina
Počet obyvateľov: 308
Rozloha: 837 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1455

Všeobecné informácie: info@starabasta.sk
Podateľňa: podatelna@starabasta.sk
Starostka: Bc. Ildikó Lászlóová, tel: +421 917 645 174, e-mail: starosta@starabasta.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@starabasta.sk

Sekretariát: Magová Eva
Tel.: +421 47 381 03 32

E-mail: sekretariat@starabasta.sk

Kompetencie:
Obec Stará Bašta je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Stará Bašta je zriadený na Miestnom úrade v Jesenskom.

Úradné hodiny: 

Pondelok   8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Utorok Nestránkový deň
Streda 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Štvrtok 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Piatok 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00

Technický prevádzkovateľ:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár