•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Návštevnosť

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 225)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
23/31/054/586 Príspevok na AČ formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: ÚPSVaR
0 €
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2021 Dohoda zmluvných strán na zmenách zmluvy Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Štefan Miko
0 €
Dodatok č. 1/2023 Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve a realizácia zberu alebo výkupu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
Dodatok č. 4 Zmena ročných aktualizačných /alebo licenčných poplatkov Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
126 €
Dodatok č.1 Zmena ročných aktualizačných /alebo licenčných poplatkov Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
102 €
5190058752 Úrazové poistenie v prospech UoZ Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
22.75 €
55 Dodávanie vody z verejného vodovodu Odb.: Ladislav Galamb
Dod.: Obec Stará Bašta
0 €
202211-ZoPZO-0932 Umožnenie pripojenia odberného elektronického zariadenia Užívateľa sústavy do distribučnej sústavy SSD Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Slovenská distribučná , a.s.
0 €
24ZSS5067669000L Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0 €
22/31/012/39 Dohoda § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom Odb.: ÚPSVaR
Dod.: Obec Stará Bašta
0 €
22/31/010/41 Dohoda § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom Odb.: ÚPSVaR
Dod.: Obec Stará Bašta
0 €
482301 Komplexný a odplatný výkon odpadového hospodárstva pre objednávateľa poskytovateľom Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
ZLP-VT-2021-0569 (6/2022) DEUS prenecháva do vlastníctva a Používateľ nadobúda do svojho vlastníctva výpočtovú techniku Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: DataCentrum elektronizácia územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
100 €
ZLP-VT-2021-0569 DEUS prenecháva do vlastníctva a Používateľ nadobúda do svojho vlastníctva výpočtovú techniku Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
100 €
DU/22/56530/002 Vysporiadanie sporných nárokov SOZA Používateľom v súvislosti s použitím chránených hudobných diel Odb.: OBEC STARÁ BAŠTA
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
104.52 €
00 Poskytovanie služby Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci
72 €
0/2022 RD Kúpa nehnuteľností Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Dezider Balog
4 900 €
68/020/22 Poskytnutie úveru Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
25 346.72 €
05/2022 Účinkovanie na podujatí Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: László Attila
700 €
1/2022 RD Dodatok k zmluve i dielo uzavretej dňa 29.11.2021 Odb.: OBEC STARÁ BAŠTA
Dod.: Štefan Miko
4 110.82 €
Generované portálom Uradne.sk

2020

1 2

2019

1 2

2018

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár