•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Návštevnosť

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 251)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
23/31/054/3506 Úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: ÚPSVaR
0 €
RD 1/2023 Podrobný rozpočet Projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí Príspevku sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Podrobným rozpočtom Projektu, ktorý tvorí prílohu č. 1 Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: M.A.S. Cerovina, o.z.
40 783.56 €
202308-TZ-0885 Umožnenie pripojenia odberného elektrického zariadenia Užívateteľa sústavy do distribučnej sústavy SSD Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Stredoslovenská distribučná , a.s.
0 €
01 Odstránenie administratívnej chyby, preklepu v konečnej ceny diela Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: O.S.V.O. comp, a.s.
40 783.56 €
1/2023 RD Poskytnutie zdravotnej posudkovej činnosti Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Medicentrum MUDr. Pavel Slanina s.r.o.
0 €
5190063324 Úrazové poistenie Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
47.50 €
23/31/054/3010 Úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: ÚPSVaR
0 €
01/2023 Nájom časti pozemku Odb.: Slovak Telekom, a.s.
Dod.: Obec Stará Bašta
280 €
08/2023 účinkovanie na podujatí "Deň obce Stará Bašta" Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Norbert Farkas
80 €
07/2023 Prevádzka atrakcie "skákací hrad" Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: SÁRKÖZI ÁRPÁD
220 €
06/2023 účinkovanie na podujatí "Deň obce Stará Bašta" Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Denisa Bástiová
60 €
05/2023 Zabezpečenie hudby na kultúrno-spoločenskom podujatí Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Attila Horváth
200 €
04/2023 účinkovanie na podujatí "Deň obce Stará Bašta" Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Kukolíková Ružena
40 €
3/2023 účinkovanie na podujatí "Deň obce Stará Bašta" Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Zabarért Egyesület
70 €
2/2023 účinkovanie na podujatí "Deň obce Stará Bašta" Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Tarnamenti Hagyományőrző Egyesület
70 €
1/2023 účinkovanie na podujatí "Deň obce Stará Bašta" Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Róbert Gergely
780 €
0 R/2023 Zhotovenie diela "Modernizácia verejného osvetlenia v obci Stará Bašta" Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: O.S.V.O. comp, a.s.
40 789.56 €
30/2023 Prenájom plochy za účelom umiestenia reklamnej tabule Odb.: Brantner Gemer s.r.o.
Dod.: Obec Stará Bašta
50 €
P-0064971600 Využívanie elektronických služieb Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Union zdravotná poisťovňa, a.s.
0 €
Z-D-2023-001048-00 Spolupráca pri plnení úloh a povinností Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Stredoslovenská distribučná , a.s.
0 €
Generované portálom Uradne.sk

2020

1 2

2019

1 2

2018

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár