•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Návštevnosť

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 262)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
RD 2/2023 Úprava vzťahu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom vo veci vykonávania zberu, prepravy a zabezpečenia zhodnotenia/zneškodnenia záujmových oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu atď. Odb.: OBEC STARÁ BAŠTA
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
01/2023 RD Úprava resp. zmeny niektorých ustanovení a príloh Zmluvy o poskytnutí služby č. 482301 Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
12/2023 Audítorské služby Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Ing. Katarína Karczagová
576 €
001 Poistenie Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: UNIQA poisťovňa, a.s.
467.81 €
15280235 Dodatok ktorým upravujú a menia Zmluvu o poskytovaní verejne dostupných služieb Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
882.96 €
0/2023 Záväzok Poskytovateľa priebežne poskytovať Nadobúdateľovi najnovšie aktualizácie Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
90 €
23/31/010/55 Záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: ÚPSVaR
0 €
68/011/23 Poskytnutie úveru bankou klientovi Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
38 744.38 €
RD 01/2023 Oprava článku II "Práv a povinnosti úradu " Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: ÚPSVaR
0 €
IROP-CLLD-Z799-512-001-005 Úprava práv a povinností medzi MAS a užívateľompri poskytnutí príspevku zo strany MAS Užívateľovi na Realizáciu Projektu Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: M.A.S. Cerovina, o.z.
42 963.60 €
5190064418 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
10 €
23/31/054/3506 Úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: ÚPSVaR
0 €
RD 1/2023 Podrobný rozpočet Projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí Príspevku sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Podrobným rozpočtom Projektu, ktorý tvorí prílohu č. 1 Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: M.A.S. Cerovina, o.z.
40 783.56 €
202308-TZ-0885 Umožnenie pripojenia odberného elektrického zariadenia Užívateteľa sústavy do distribučnej sústavy SSD Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Stredoslovenská distribučná , a.s.
0 €
01 Odstránenie administratívnej chyby, preklepu v konečnej ceny diela Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: O.S.V.O. comp, a.s.
40 783.56 €
1/2023 RD Poskytnutie zdravotnej posudkovej činnosti Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Medicentrum MUDr. Pavel Slanina s.r.o.
0 €
5190063324 Úrazové poistenie Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
47.50 €
23/31/054/3010 Úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: ÚPSVaR
0 €
01/2023 Nájom časti pozemku Odb.: Slovak Telekom, a.s.
Dod.: Obec Stará Bašta
280 €
08/2023 účinkovanie na podujatí "Deň obce Stará Bašta" Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Norbert Farkas
80 €
Generované portálom Uradne.sk

2020

1 2

2019

1 2

2018

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár