Obec Stará Bašta rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Návštevnosť

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
nájom hrobového miesta Odb.: Róbert Bial
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Eva Magová
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Jozef Medve
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
0.00 €
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: MINISTERSTVO FINANCIÍ SR
4227.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Alžbeta Tóthová
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Agneša Karkuszová
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Tibor Surányi
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
7.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Ernest Mede
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
7.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Mária Bartová
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
7.00 €
Stavebný dozor Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: STAVOMAT RS s.r.o. Ing. Barnabáš Máté
20.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Július Mag
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
7.00 €
poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Environmentálny fond
45000.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Alžbeta Pelleová
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
7.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Július Tóth
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
7.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Katarína Bozóová
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
7.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Róbert Pál
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
7.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Karol Tóth
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
7.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Edita Tóthová
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
7.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Zoltán Kovács
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
7.00 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií - ulice Szakohad - bočná vetva Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: JULMEX SK, s.r.o.
7952.52 €
nájom hrobového miesta Odb.: Ing. Alžbeta Balážová
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
7.00 €
Dodávanie vody z verejného vodovodu Odb.: Simona Spodniaková
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
0.00 €
Úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri spracovaní Osobných údajov Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: webex.digital s.r.o.
0.00 €
Poskytovanie doménových a webhostingových služieb Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: webex.digital s.r.o.
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Elena Nagyová
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
7.00 €
Zhotovenie diela "Zvyšovanie energetickej účinnosti KD vrátane zatepľovania" Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Štefan Miko
40417.38 €
Zhotovenie diela - stavby "Úprava verejného priestranstva v obci Stará Bašta" Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: GEO LOGISTIKA, s.r.o.
29779.19 €
Zriadenie účtu Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Ernest Szó
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
7.00 €
TBD nad vodnou stavbou "Vodná nádrž Stará Bašta" Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Ing. Marta Bakaljarová
200.00 €
Dodávanie vody z verejného vodovodu Odb.: Július Tóth
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
0.00 €
Dodávanie vody z verejného vodovodu Odb.: Mária Nagyová
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
0.00 €
Dodávanie vody z verejného vodovodu Odb.: Eva Magová
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
0.00 €
Dodávanie vody z verejného vodovodu Odb.: Tibor Bozó
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
0.00 €
Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
24.00 €
Úprava práv a povinností úradu a zamestnávateľa pri zabezpečení vykonávania aktivačnej činnosti a úprava záväzkov účastníkov dohody pri poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu"Pomôž svojej obci" Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50J Zákona o službách zamestnanosti Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Štefan Pilát
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
7.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Mária Šprohová
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
0.00 €
úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
29.25 €
Poskytovanie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu vytváranie pracovných miest v vrámci národného projektu "Cesta na trh práce 3" Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Mária Bartová
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
7.00 €
Právo na 100% zľavu z výšky mesačného poplatku do maximálnej sumy 30€ Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: W-NET s.r.o.
0.00 €
Záväzok Podniku zriadiť Účastníkovi potrebný prístup k Sieti Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: W-NET s.r.o.
0.00 €
Poistenie budov Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: UNIQA poisťovňa, a.s.
750895.26 €
Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Ing. Katarína Karczagová
420.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a pri výkone menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Komplexný a odplatný výkon odpadového hospodárstva pre objednávateľa Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Brantner Gemer s.r.o
0.00 €
Na základe žiadosti bezodplatne poskytnúť nadobúdateľovi kvalifikované dôveryhodné služby Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0.00 €
Spolupráca Rozvojovej agentúry a Partnera pri spracúvaní žiadosti o finančný príspevok alebo dotáciu Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
400.00 €
účinkovanie na akcii "Deň dôchodcov obce Stará Bašta" Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Alexander Agócs
100.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Katarína Šuleková
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
14.00 €
Kúpa hnuteľných vecí pre dom smútku Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Schlosárová Jarmila
270.00 €
TBD nad vodnou stavbou "Vodná nádrž Stará Bašta" Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Ing. Marta Bakaljarová
200.00 €
Rekonštrukcia kultúrneho domu Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: JR - AGSTAV, s.r.o.
25346.72 €
spolupráca pri spracúvaní žiadosti o finančný príspevok alebo dotáciu Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: ROZVOJOVÁ AGENTÚRA
0.00 €
Poskytnutie strážnej služby Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: PD Security s.r.o.
50.00 €
Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci POD Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
5000.00 €
účinkovanie na kultúrno-spoločenskom podujatí obce Stará Bašta Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Kukolíková Ružena
40.00 €
účinkovanie na kultúrno-spoločenskom podujatí obce Stará Bašta Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Občianske združenie Líder Talent
120.00 €
účinkovanie na kultúrno-spoločenskom podujatí obce Stará Bašta Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Karolina Bődová
40.00 €
účinkovanie na kultúrno-spoločenskom podujatí obce Stará Bašta Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Norbert Farkas
50.00 €
účinkovanie na kultúrno-spoločenskom podujatí obce Stará Bašta Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Perla Verébová
70.00 €
účinkovanie na kultúrno spoločenskom podujatí obce Stará Bašta Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Základná organizácia Csemadok - Hostice
50.00 €
účinkovanie na kultúrno-spoločenskom podujatí obce Stará Bašta Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Tarnamenti Hagyományőrző Egyesület
50.00 €
účinkovanie na kultúrno spoločenskom podujatí obce Stará Bašta Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Berczelly Bálint - KREDENC EGYÜTTES
583.97 €
Prenájom plochy za účelom umiestenia reklamnej tabule s logom Nájomcu Odb.: Brantner Gemer s.r.o.
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
100.00 €
Používanie platobnej karty Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Poskytovanie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Vykonanie diela " Komunitné oddychové miesto" Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Attila Bencsik - BENSTAV
3289.20 €
Oprava vonkajších schodov a chodníkov v areáli OcÚ Stará Bašta Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Ladislav Pádár - DLAPRO
4439.40 €
o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019 Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
1500.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Dodávanie vody z verejného vodovodu Odb.: Ing. Erika Ocsková
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
0.00 €
Dodávanie vody z verejného vodovodu Odb.: Karol Tóth
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
0.00 €
Dodávanie vody z verejného vodovodu Odb.: Lýdia Csomorová
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
0.00 €
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na vytvorenie pracovných miest -§54 Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Poskytovanie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest -§50j Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
zabezpečenie podmienok vykonávania AČ formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
"Rekonštrukcia Obecného úradu 1. Etapa: Výmena okien a dverí" Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: PLAST-MONT
7808.23 €
poskytnutie služby Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Brantner Gemer s.r.o
0.00 €
realizácia prác naviac Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: JULMEX SK, s.r.o.
3381.89 €
nájom hrobového miesta Odb.: Serena Štuníková
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
0.00 €
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu Aktivít Projektu, ktoré sú predmetom schválenej ŽoNFP Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Poľnohospodárska platobná agentúra
0.00 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: JULMEX SK, s.r.o.
35687.32 €
Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným Dielom Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: PROSPECT, spol.s.r.o.
0.00 €
Popis systému triedeného zberu na území obce Odb.: ENVI - PAK, a.s.
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
0.00 €
Úrazové poistenie UoZ počas AČ formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
6.64 €
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Poľnohospodárska platobná agentúra
0.00 €
Poskytnutie dotácie na základe uznesenia vlády 96/2018 Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: MINISTERSTVO FINANCIÍ SR
10000.00 €
Dohoda o zmene jednotkovej ceny a množstva Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: PROSPECT, spol.s.r.o.
0.00 €
Poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
poskytnutie úveru Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
99232.00 €
zriadenie grantového účtu Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
zriadenie účtu samosprávy Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
úrazové poistenie UoZ počas AČ formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
0.00 €
o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby PO Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Poskytovanie finančnej dotácie z vlastných príjmov Poskytovateľa na základe VZN BBSK č.25/2014 Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
1500.00 €
Prenájom plochy za účelom umiestenia reklamnej tabule s logom Odb.: Brantner Gemer s.r.o.
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
100.00 €
účinkovanie na kultúrno-spoločenskom podujatí Deň obce Stará Bašta Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Szikora István
900.00 €
účinkovanie na kultúrno-spoločenskom podujatí Deň obce Stará Bašta Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Norbert Farkas
50.00 €
účinkovanie na kultúrno-spoločenskom podujatí Deň obce Stará Bašta Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Alexander Agócs
150.00 €
účinkovanie na kultúrno-spoločenskom podujatí Deň obce Stará Bašta Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Tarnamenti Hagyományőrző Egyesület
50.00 €
účinkovanie na kultúrno-spoločenskom podujatí Deň obce Stará Bašta Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Topor Pál Judit
100.00 €
vstup nového poskytovateľa Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Grantprojekt s.r.o.
0.00 €
Dodávanie vody z verejného vodovodu Odb.: Márió Varga
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
0.00 €
kúpa a predaj pozemku Odb.: Gergely Tóth
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
25.40 €
odstúpenie od Kúpnej zmluvy Odb.: Kobela Július
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
25.40 €
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu Aktivít Projektu, ktoré sú predmetom schválenej ŽoNFP Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Poľnohospodárska platobná agentúra
99232.00 €
Dohoda o zmene zmluvy v článku XV. záverečné ustanovenia, bode 4. Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: PROSPECT, spol.s.r.o.
0.00 €
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
19.50 €
o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov "REŠTART" Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci zo dňa 16.07.2013 Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Grantprojekt s.r.o.
0.00 €
dohoda o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov - "REŠTART" Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Otvorenie a vedenie BÚ Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: VÚB, a.s.
0.00 €
transformácia pôvodnej zmluvy o BÚ Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: VÚB, a.s.
0.00 €
poskytnutie služby Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Brantner Gemer s.r.o
0.00 €
zabezpečenie povinnej práce Odb.: Okresný súd Rimavská Sobota
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
0.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Ing. Katarína Karczagová
360.00 €
Triedený zber odpadu Odb.: ENVI - PAK, a.s.
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
0.00 €
poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny-zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
5000.00 €
účinkovanie na kultúrno spoločenskom podujatí Deň obce Stará Bašta pod názvom "Všetko čo nás spája" dňa 29.07.2017 Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Gejza Jakab
300.00 €
účinkovanie na kultúrno spoločenskom podujatí Deň obce Stará Bašta pod názvom "Všetko čo nás spája" dňa 29.07.2017 Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Marta Agócsová
30.00 €
účinkovanie na kultúrno spoločenskom podujatí Deň obce Stará Bašta pod názvom "Všetko čo nás spája" dňa 29.07.2017 Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Rozália Dobrovodská
30.00 €
účinkovanie na kultúrno spoločenskom podujatí Deň obce Stará Bašta pod názvom "Všetko čo nás spája" dňa 29.07.2017 Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Tarnamenti Hagyományőrző Egyesület
30.00 €
účinkovanie na kultúrno spoločenskom podujatí Deň obce Stará Bašta pod názvom "Všetko čo nás spája" dňa 29.07.2017 Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Havasi György
500.00 €
účinkovanie na kultúrno spoločenskom podujatí Deň obce Stará Bašta pod názvom "Všetko čo nás spája" dňa 29.07.2017 Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Básti Denisa
30.00 €
Prenájom plochy za účelom umiestenia reklamnej tabule Odb.: Brantner Gemer s.r.o.
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
150.00 €
Poskytovanie finančných prostriedkov na mentorované zapracovanie a prax Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Zoltán Tóth
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
13.20 €
Odborný technicko - bezpečnostný dohľad Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Ing. Marta Bakaljarová
0.00 €
Odpredaj nehnuteľností Odb.: Kobela Július
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
25.40 €
Poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ/ZUoZ Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
vykonanie diela - terénne úpravy a drevené prvky Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Attila Bencsik - BENSTAV
4056.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Elektronická pobočka Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
poskytnutie finančnej dotácie na rok 2017 Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
1000.00 €
Užívanie IS, aktualizácie Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Remek, s.r.o.
240.00 €
Zamestnanie UoZ §12 Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Helena Medveová
Dod.: OBEC STARÁ BAŠTA
6.60 €
zabezpečenie podmienok vykonávania AČ formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na AČ formou menších obecných služieb obci Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Úrazové poistenie UoZ počas AČ Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
6.50 €
Servis chlorovacieho zariadenia Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Jaroslav Rozbora ml. - Vodohospodár
0.00 €
Audit individuálnej účtovnej závierky Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Ing. Katarína Karczagová
0.00 €
Dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Orange Slovensko, a.s.,
0.00 €
dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Orange Slovensko, a.s.,
0.00 €
WinCITY Registratúra Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
78.00 €
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0.00 €
mobilný výkup papiera a lepenky, kat.č. odpadu: 20 01 01 a jedlých olejov a tukov, kat.č. odpadu: 20 01 25 Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Brantner Gemer s.r.o
0.00 €
zriadenie spoločného školského obvodu Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Mesto Fiľakovo
0.00 €
Poskytnurie dotácie Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
1000.00 €

2020

1 2

2019

1 2

2018

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár