•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Návštevnosť

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 199)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
20/2022 Dohoda zmluvných strán o prenajme reklamnej plochy Odb.: Brantner Gemer s.r.o.
Dod.: Obec Stará Bašta
150 €
3 Poskytnutie služby Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
0/2022 Výkon stavebného dozoru pre stavby "Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu vrátane zatepľovania" Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: STAVOMATRS s.r.o.
36 €
899/2022/ODDDO Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2022 Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
2 000 €
83220031 Vyjadrenie BBRSC Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36 €
31 Nájom hrobového miesta Odb.: Tibor Tóth
Dod.: Obec Stará Bašta
7 €
VP/22/56530/001 použitie hudobných diel ich verejným prenosom a technickým prevedením Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
20.40 €
0 Vedenie majetkového účtu a o poskytovaní služieb člena a centrálneho depozitára Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: VÚB, a.s.
0 €
0 Obstaranie kúpa a predaj slovenských cenných papierov Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: VÚB, a.s.
0 €
1/2022 Zhotovenie diela "Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ulice Hlavná v obci Stará Bašta " Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: GEO LOGISTIKA s.r.o.
143 708.03 €
157/2021 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi obalov Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: NOWAS s.r.o.
0 €
27/2021 audit účtovnej závierky Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Ing. Katarína Karczagová
480 €
21/31/010/97 aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z, o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do praxe Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: ÚPSVaR
0 €
5190057363 Úrazové poistenie UoZ počas menších služieb Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
15.44 €
1/2021 Zhotovenie diela -stavby "Rekonštrukcia kultúrneho domu" Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Štefan Miko
35 615.29 €
115 19 01 Poskytnutie služby Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
21/31/012/46 aktivácia plnoletých členov domácnosti, ktorí sú vedení v evidencii UoZ Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: ÚPSVaR
0 €
21/31/054/658 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa §54 Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: ÚPSVaR
0 €
0 Nájom pozemku Odb.: Ján Tóth
Dod.: Obec Stará Bašta
0 €
5190056842 úrazové poistenie Odb.: Obec Stará Bašta
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
10 €
Generované portálom Uradne.sk

2020

1 2

2019

1 2

2018

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár