•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Návštevnosť

Dokumenty

Dokumenty

VZN

 • Návrh VZN č. 1/2016
  o nakladaní s komunálnymi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stará Bašta
  12.07.2016 | 573.79 kb
 • VZN č. 1/2015
  o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Stará Bašta
  12.07.2016 | 525.2 kb
 • VZN č. 1/2014
  o obecných popkatkoch na území obce Stará Bašta
  12.07.2016 | 108 kb
 • VZN č.2/2013
  Obce Stará Bašta o podmienkach zásobovania vodou z verejného vodovodu
  12.07.2016 | 21.59 kb
 • VZN č.1/2013
  o obecných poplatkoch na rok 2014 na území obce Stará Bašta
  12.07.2016 | 107 kb
 • VZN č. 1/2012
  O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ÚZEMÍ OBCE STARÁ BAŠTA
  12.07.2016 | 122 kb

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár